วิธีการจอง

 • แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง
 • ส่งหน้าพาสปอตให้กับเรา
 • E:mail info@udmaxtour.com
 • ชำระเงินผ่านธนาคาร
 • แจ้งชำระเงิน หลังจากนั้นรอเดินทางได้เลย
 • แจ้งวันที่ต้องการเดินทาง
 • ตรวจเช็คราคาและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • ลูกค้าส่งหน้าบัตรประชาชนหรือพาสปอต
 • ลูกค้าชำระเงิน
 • ตรวจเช็คยอดเงินและออกตั๋วให้ลูกค้า
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
Visitors: 42,680