จองตั๋วเครื่องบิน

วิธีจองตั๋วเครื่องบิน

1. ส่งชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้องตรงตามหนังสือเดินทาง หรือหน้า หนังสือเดินทาง
2. เลือกเส้นทาง วันเดินทาง วันไป-วันกลับ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วเครื่องบิน ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ออกตั๋วเครื่องบิน

              เอกสารทุกอย่างสามารถส่งได้ทาง Line ID : 0867753377 หรือ
                      E-mail : naphonkrit@hotmail.com
 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,680