DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD/DD ราคาเริ่มต้น 11,900

สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม 

ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที่มุยเน่ 

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท 

ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น

ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน

พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)โดยสายการบิน AIR ASIA

เดินทางวันที่
06 - 09 เมษายน 2560
12 – 15 เมษายน 2560
13 – 16 เมษายน 2560
14 – 17 เมษายน 2560
20 – 23 เมษายน 2560
27 – 30 เมษายน 2560
04 – 07 พฤษภาคม 2560
10 – 13 พฤษภาคม 2560
11 – 14 พฤษภาคม 2560
18 – 21 พฤษภาคม 2560
25 – 28 พฤษภาคม 2560
01 – 04 มิถุนายน 2560
15 – 18 มิถุนายน 2560
22 – 25 มิถุนายน 2560
06 – 09 กรกฎาคม 2560
07 – 10 กรกฎาคม 2560
20 – 23 กรกฎาคม 2560
10 – 13 สิงหาคม 2560
11 – 14 สิงหาคม 2560
24 – 27 สิงหาคม 2560
31 ส.ค. – 03 ก.ย.2560
07 – 10 กันยายน 2560
14 – 17 กันยายน 2560
28 ก.ย. – 01 ต.ค.2560
Visitors: 42,679