เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 12,900

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย เดินทางวันที่
พฤษภาคม : 11-14 พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม : 25-28 พฤษภาคม 2560
มิถุนายน : 15-18 มิถุนายน 2560 
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม : 07-10 , 27-30 กรกฎาคม 2560 
กรกฎาคม : 13-16 กรกฎาคม 2560 
สิงหาคม : 03-06 , 24-27 สิงหาคม 2560
Visitors: 42,678