ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 14,900

พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม -พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ

 โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (PNH-PG006)


เดินทางวันที่
2017-07-01
2017-07-08
2017-07-09
2017-07-14
2017-07-15
2017-07-21
2017-07-22
2017-07-28
2017-07-29
Visitors: 42,678