PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR ราคาเริ่มต้น 19,777


เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 

นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 

ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง


เดินทางโดยสายการบิน EVA AIR  FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว


เดินทางวันที่
16 – 20 พฤษภาคม 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
20 - 24 พฤษภาคม 2560
27 - 31 พฤษภาคม 2560
11 – 15 มิถุนายน 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
18 – 22 มิถุนายน 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
22 – 26 มิถุนายน 2560
02 – 06 กรกฎาคม 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
11 – 15 กรกฎาคม 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
16 – 20 กรกฎาคม 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
19 – 23 กรกฎาคม 2560
21 – 25 กรกฎาคม 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
25 – 29 กรกฎาคม 2560
ขากลับ BR203 21.40 – 00.25
02 – 06 สิงหาคม 2560
07 – 11 สิงหาคม 2560
12 – 16 สิงหาคม 2560
16 – 20 สิงหาคม 2560
18 – 22 สิงหาคม 2560

Visitors: 42,594