EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW ราคาเริ่ม 21,777


เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี

ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด

ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง


เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT


เดินทางวันที่
04 – 10 มิถุนายน 2560
11 – 17 มิถุนายน 2560
18 – 24 มิถุนายน 2560
25 มิ.ย. – 01 ก.ค.2560
02 – 08 กรกฎาคม 2560
09 – 15 กรกฎาคม 2560
10 – 16 กรกฎาคม 2560
16 – 22 กรกฎาคม 2560
23 – 29 กรกฎาคม 2560
30 ก.ค. – 05 ส.ค.2560
06 – 12 สิงหาคม 2560
13 – 19 สิงหาคม 2560
20 – 26 สิงหาคม 2560
27 ส.ค. – 02 ก.ย.2560
03 – 09 กันยายน 2560
11 – 17 กันยายน 2560
17 – 23 กันยายน 2560
25 ก.ย. – 01 ต.ค.2560 

Visitors: 42,678