ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน


เซินเจิ้น...โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์-หุบเขาใบชา+ชมโชว์ ฮ่องกง...หาดรีพัลส์เบย์วิคตอเรียพีค-วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน-อิสระช้อปปิ้ง

 

 

 

 

 

 

 
กำหนดการเดินทาง
 8 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60  ราคา 13,999 บาท
 29 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60  ราคา 10,999 บาท
 12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60  ราคา 13,999 บาท
 19 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60  ราคา 9,999 บาท
 26 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60  ราคา 9,999 บาท

Visitors: 42,594