ALL STAR HILIGHT JAPAN ALPS 6D4N

 

-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ/ศาลเจ้าโทริอิ/วัดคินคะคุจิ/ลิตเติ้ลโตเกียว

-หมู่บ้านชิราคาวะโกะ/เมืองเก่าซันมาชิซึจิ/ปราสาทมัตสึโมโต้

-ปราสาทโอซาก้า/ช้อปปิ้งจุใจ ย่านมัตสึโมโต้เออิมะเอะ

-ห้างอิออน จัสโก้/ย่านชินไซบาชิ/ริงกุงเอาท์เล็ต ตะลุยกำแพงหิมะ ชมเจแปน แอลป์ เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO

 

สุดว้าว!!! นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชม "เขื่อนยักษ์คุโรเบะ"

 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่ง

 

 

กำหนดการเดินทาง

17 – 22 เมษายน 2561

25 – 30 เมษายน 2561

01 – 06 พฤษภาคม 2561

02 – 07 พฤษภาคม 2561

03 – 08 พฤษภาคม2561

08 – 13 พฤษภาคม 2561

09 – 14 พฤษภาคม 2561

15 – 20 พฤษภาคม 2561

16 – 21 พฤษภาคม 2561

22 – 27 พฤษภาคม 2561

23 – 28 พฤษภาคม 2561

Visitors: 42,680