XJ42_Hokkaido  5D3N

 

*** ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
*** ชมซากุระ บานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด

***สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
*** ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
*** สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
*** ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร หอนาฬิกา สวนโอริ ตึกรัฐบาลเก่า


วันเดินทาง

11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)

12-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)

15-19 เมษายน 2561

16-20 เมษายน 2561

17-21 เมษายน 2561

18-22 เมษายน 2561

19-23 เมษายน 2561

20-24 เมษายน 2561

21-25 เมษายน 2561

22-26 เมษายน 2561

23-27 เมษายน 2561

24-28 เมษายน 2561

25-29 เมษายน 2561

26-30 เมษายน 2561

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561

29 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561

01-05 พฤษภาคม 2561

02-06 พฤษภาคม 2561

03-07 พฤษภาคม 2561

04-08 พฤษภาคม 2561

05-09 พฤษภาคม 2561

06-10 พฤษภาคม 2561

07-11 พฤษภาคม 2561

08-12 พฤษภาคม 2561

09-13 พฤษภาคม 2561

10-14 พฤษภาคม 2561

11-15 พฤษภาคม 2561

12-16 พฤษภาคม 2561

13-17 พฤษภาคม 2561

14-18 พฤษภาคม 2561

15-19 พฤษภาคม 2561

16-20 พฤษภาคม 2561

17-21 พฤษภาคม 2561

18-22 พฤษภาคม 2561

19-23 พฤษภาคม 2561

20-24 พฤษภาคม 2561

21-25 พฤษภาคม 2561

22-26 พฤษภาคม 2561

23-27 พฤษภาคม 2561

24-28 พฤษภาคม 2561

25-29 พฤษภาคม 2561

26-30 พฤษภาคม 2561

27-31 พฤษภาคม 2561

28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561

29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561

31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561

01-05 มิถุนายน 2561

02-06 มิถุนายน 2561

03-07 มิถุนายน 2561

04-08 มิถุนายน 2561

05-09 มิถุนายน 2561

06-10 มิถุนายน 2561

07-11 มิถุนายน 2561

08-12 มิถุนายน 2561

09-13 มิถุนายน 2561

10-14 มิถุนายน 2561

11-15 มิถุนายน 2561

12-16 มิถุนายน 2561

13-17 มิถุนายน 2561


 

Visitors: 42,678