ฮ่องกง เซินเจิ้น โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน


     เซินเจิ้น...โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์-หุบเขาใบชา+ชมโชว์ ฮ่องกง...หาดรีพัลส์เบย์วิคตอเรียพีค-วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน-อิสระช้อปปิ้งกำหนดการเดินทาง
9 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60  
26 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60  

Visitors: 42,680