HOKKAIDO HAKODATE

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! 

รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ

 

ตระการตากับการประดับไฟกว่าพันดวง ณ Illumination Sapporo 

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าชมวิวยามคํ่าคืน

 เมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ 

อิสระเล่นสกี เมืองซัปโปโร ท่ามกลางหิมะขาวโพลน 

สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท 

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

Visitors: 40,487